בית ספר יבנה
נווט למעלה
תוצאת תמונה עבור חג סוכות שמח
ערב התעוררות וסליחות כיתות א'-ג'
IMG-20190922-WA0043.jpg
**************************
מידע להורים
פרטים אודות ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות
לתלמידים מחוננים ומצטיינים בשנה"ל תש"ף​​

​מבחן סינון שלב א' ייערך בכל בתי הספר בכל המגזרים ביום ג', ז' בחשוון התש"ף,
.הרביעי בשיעור, 5.11.2019
 שליחת מכתב להורים ע"י מנהל ביה"ס בדבר המבחן והסבר על התהליך עד יום ד', כ"ד בתשרי התש"ף, 2019.10.23.
 פעולת אישור המנהל ודיווח התלמידים המופנים במנב"סנט לגוף הבוחן )מכון קרני(
לשלב ב' תבוצע עד ליום א', י"ט בחשוון התש"ף, 2019.11.17.
 תשובות על תוצאות מבחן שלב א'- צוות ביה"ס ישלח לכל ההורים הודעה כתובה בדבר ההחלטה להפנות או לא להפנות את ילדם לגוף הבוחן )מכון קרני( למבחן שלב ב' החל מיום ב', כ' בחשוון התש"ף, 2019.11.18 ,ולא יאוחר מיום ו', כ"ד בחשוון התש"ף, .22.11.2019
 ערעור הורים על החלטות הצוות החינוכי- להורים עומדת הזכות לערער על החלטת
הצוות החינוכי החל מיום ב', כ' בחשוון התש"ף, 2019.11.18 ועד יום ג', ג' בטבת
התש"ף, 2019.12.31 ,באמצעות פנייה מקוונת בפורטל הורים של משרד החינוך
 הורים המעוניינים שילדם יבחן בשלב ב' בתנאים מותאמים )תלמיד בעל צרכים
מיוחדים: לקות למידה, הפרעת קשב וריכוז, הפרעת תקשורת, לקות פיזית או מצב
בריאותי מיוחד( וכן הורים המעוניינים שילדם יבחן בשלב ב' בשפה מותאמת )תלמיד
עולה חדש/תושב חוזר או מי שלמד באחת מהשנתיים שקדמו לבחינה בגן או בבית ספר שההוראה בו היא בשפה זרה( יגישו בקשה למבחן בתנאים מותאמים/בשפה מותאמת בצירוף המסמכים המתאימים באמצעות פנייה מקוונת בפורטל הורים של משרד החינוך עד עד יום ג', ג' בטבת התש"ף, 2019.12.31.

מדינת ישראל
משרד החינוך
המנהל הפדגוגי
האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים

רח' דבורה הנביאה 2 ,ירושלים; 9510402 טל' 6652 *או באמצעות פורטל הורים| gifted/il.gov.education.www://http

הורים יוכלו לפנות לסיוע בכל שאלה בנושא מבחני קבלה באמצעות מוקד שירות
ומידע ארצי
לפניות הורים בטלפון 3983960-073 או 6552 *
או להגיש פנייה מקוונת בפורטל הורים של משרד
החינוך החל מחודש ספטמבר.
המועד האחרון להגשת בקשה למבחן שלב ב' הוא יום ג', ג' בטבת ה'תש"ף
​.31.12.2019 
 
 
למעבר לאתר החדש של בית הספר נא ללחוץ

זהב.PNG
 ​פעילות זה"ב
 
 
 
 
 
 

 

 
 
​**************​**********

 

 
 
 
ענו על חידון היגיון במרחב כיתתכם, 
 
בפורם החברתי :
חידת היגיון.jpg
 
 
 
​​


 
 מדף הפעילויות.PNG 
משחק קופץ בראש
קופץ בראש.PNG
חינוך פיננסי.JPGאנרגיה2.PNG
********************
 
 

 משלנו

 

 

אנו שמחים להציג בפניכם את אתר החופשות החדש של "סיסמה לכל תלמיד", אשר ילווה אותנו לאורך השנה "בשביל ישראל - בשבילי המחר". אנו מתחילים בחגי תשרי ומזמינים אתכם: לשחק, לבשל, לצפות בסרטונים, לשחק במשחקי טריוויה וקופץ בראש. מאחלים לכם שנה טובה ומוצלחת!