home-page
נווט למעלה
הרשימה: ימי הולדת לא קיימת.
 

 .

 
 
למעבר לאתר החדש של בית הספר נא ללחוץ


IMG_20190901_085539 (1).jpg
----------------------------------------------

 

 
מזנון בית ספר
 
 
 
שימו לב ! ניתן להזמין עד יום רביעי 
 
 
 
בשעה 20:00 בלבד !!!
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 

​​​​​​
 

 עורך תוכן

 

 


~~~~~~~~~~~~~~~~~

הסיפורים שלנו-בבית התפוצות

לחצו על התמונה וקראו את הסיפורים המרתקים 

של משפחות התלמידים המשתתפים בתכנית

הקשר הרב דורי

logo.png 
 

 ... [2]

 

 
​​
 

 ... [1]

 
​​

​ 

 

 משלנו

 
הורים לתלמידי הקורס והלומדה המכינים למבחני המחוננים של עיריית קריית אתא בשיתוף הפרופסור הלא מפוזר, מצורף קישור כניסה ללומדה מהאתר של הפרופסור הלא מפוזר.