דפים - כל המסמכים
  
  
  
  
  
  
  
connectus.aspx
  
04/09/2016 16:32ללא מידע נוכחותלנא נקארה
חשבון מערכתדף Web Part ריק
hazon.aspx
  
24/07/2014 15:12ללא מידע נוכחותהילה דותן עמר
ללא מידע נוכחותהילה דותן עמרדף בסיסי
home-page.aspx
הוצא אל: מיכל רוזנשטייןhome-page.aspx
הוצא אל: מיכל רוזנשטיין
  
16/11/2019 17:09ללא מידע נוכחותמיכל רוזנשטייןללא מידע נוכחותמיכל רוזנשטייןללא מידע נוכחותלנא נקארה/school/tal/_catalogs/masterpage/SchoolHomePage.aspx
missionPage1.aspx
  
18/08/2013 14:05ללא מידע נוכחותתמר אדלר
ללא מידע נוכחותתמר אדלרגוף בלבד
missionPage2.aspx
  
03/10/2013 15:19ללא מידע נוכחותדוריה מסלטי
ללא מידע נוכחותדוריה מסלטיגוף בלבד
missionPage3.aspx
  
11/11/2013 19:01ללא מידע נוכחותמיכל ספיר
ללא מידע נוכחותמיכל ספירגוף בלבד
missionPage4.aspx
  
25/11/2016 19:36ללא מידע נוכחותמיכל ספיר
ללא מידע נוכחותמיכל ספירגוף בלבד
takanon.aspx
  
24/07/2014 15:11ללא מידע נוכחותהילה דותן עמר
ללא מידע נוכחותהילה דותן עמרדף בסיסי
tfasim.aspx
  
24/07/2014 15:04ללא מידע נוכחותהילה דותן עמר
ללא מידע נוכחותהילה דותן עמרדף בסיסי
הנהגת-הורים-.aspx
  
14/02/2019 13:06ללא מידע נוכחותמיכל רוזנשטיין
ללא מידע נוכחותמיכל רוזנשטייןדף בסיסי
הרשמה-נאמני-מחשב.aspx
  
03/11/2018 13:51ללא מידע נוכחותמיכל רוזנשטיין
ללא מידע נוכחותמיכל רוזנשטייןדף בסיסי
טפסים-ואישורים.aspx
  
06/08/2017 10:49ללא מידע נוכחותמוריה אביסידריס
ללא מידע נוכחותמוריה אביסידריסדף בסיסי
יום-זכויות-הילד.aspx
  
18/11/2018 11:32ללא מידע נוכחותמיכל רוזנשטיין
ללא מידע נוכחותמיכל רוזנשטייןדף בסיסי
כשהיינו-צעירים.aspx
הוצא אל: מיכל רוזנשטייןכשהיינו-צעירים.aspx
הוצא אל: מיכל רוזנשטיין
  
11/11/2018 08:24ללא מידע נוכחותמיכל רוזנשטייןללא מידע נוכחותמיכל רוזנשטייןללא מידע נוכחותמיכל רוזנשטייןדף בסיסי
קלפי-תשעז-.aspx
  
25/10/2017 14:35ללא מידע נוכחותחסיבה זוקמן
ללא מידע נוכחותלנא נקארהדף בסיסי
שיעורי-הגשמה.aspx
  
18/10/2016 12:46ללא מידע נוכחותלנא נקארה
ללא מידע נוכחותמורן מרלי גפניאלדף בסיסי