aשפרינצק - סיכום ביקור טביעת חותם
נווט למעלה
 
 
טביעת חותם- בבית ספר "שפרינצק"
לחצו על הסמל לכניסה לקמפוס הוירטואלי
סמל.PNG 
בונים אפליקציות מתמטיות, מפתחים חשיבה צילומית, הפקה מוסיקלית  ולומדים  מדעים בקצב הלב .
 
ביום רביעי ה- 17/2/16 התקיים ביקור במסגרת הטמעת היוזמה "טביעת חותם" מצוינות אישית לכל תלמיד. בית ספר "שפרינצק" מקרית אתא בהנהלת  הגב' לילך קופולוביץ אירח מנהלים מאזור הקריות וחוף כרמל נציגים מראשות העיר ואנשי חינוך ממחוז חיפה. אלו התקבלו ע"י הנהגת התקשוב הבית ספרי אשר הנחו את הנכבדים לטכנולוגית שימוש המציאות הרבודה, הורדת אפליקציות ושימוש בחוברת הדיגטלית המציגה את תוצרי הלמידה השונים.
 
במהלך הביקור צפו הנכבדים בתכניות ייחודיות וקורסים לטיפוח מצוינות אישית בתחומי דעת שונים. ע"פ חלוקה של ארבע אשכולות מורשת רוח וחברה, מדעים מתמטיקה וטכנולוגיה, מיומנויות הגוף ואומנויות.
את הקורסים מובילים צוות המורים  בבית הספר  אשר בנה  מודל ותוכנית עבודה שמציב אתגרים חדשים ללמידה והנעה.
במהלך הביקור צפו הנכבדים בקורסים השונים בניית אפליקציות מתמטיות בתחום השברים והגיאומטריה, אומנויות לחימה, והגוף, פיתוח חשיבה צילומית, מצוינות אנגלית במציאות הרבודה, קורס מסע אל החלל , הפקה מוסיקלית, בנוסף השתתפו בשיעור מסונכרן  עם מפגש מומחה אורח מר אשר אלון שהעביר שיעור מסונכרן עם מפגש של מנהיגויות תלמידים בנושא חולשות וחוזקות של מנהיג, אומנות הכדורגל וקורס בקצב הלב שבו מתמחים התלמידים בליצנות רפואית.
 
לכל קורס מתווה של פיתוח נטיות, העמקת תחום דעת, מפגש מומחה אורח, סיור למודי, הפקת תוצר משמעותי ומצוינות מעבירים את זה הלאה. שיתוף המצוינות האישית בקהילת בית הספר.
 
התוכנית טביעת חותם באה לקדם את המצוינות במגוון תחומים לרבות תחום התקשוב. במסגרת היוזמה נבנו קורסים רבים בכל תחומי הדעת לדוגמא: למידת והקניית מיומנויות ה- CIL  בכל שלב גיל , פיתוח אפליקציות, שימוש במציאות הרבודה, עיצוב גראפי ועריכת וידאו. כל הקורסים מלווים באתרים ומקבלים במה במסגרת הפורטל הבית ספרי בתמיכת המיזם סיסמה לכל תלמיד.
היוזמה " טביעת חותם" מאפשרת יישום ופיתוח תרבות של מצוינות לכל 495 התלמידים בבית ספר "שפרינצק"  בכל שכבות הגיל ובכל מסלולי הלימוד. התכנית מאפשרת להביא לידי ביטוי את המצוינות במגוון רחב של ילדים בקשת של תחומים ומאפשר לרבים לחוות את החוויה המעצימה של מצוינות, ביוזמה טביעת חותם לכל תלמיד יש הזדמנויות לאתר את חזקותיו ולממש את המצוינות שבו בעשייה מוגדרת. בצורה איכותית, הטובה ביותר שהם מסוגלים לה, תוך הטבעת חותם ייחודי המאפיין רק אותם.
 
כחלק מהיוזמה נפתח קמפוס מצוינות לילדים הכולל ספריה, חדר חלל, חדר מולטימדיה חדשני וסביבות למידה במציאות הרבודה . שותפים ליוזמה שותפים לדרך: מפרש חממה לקידום יוזמות פדגוגיות, שליוו את תהליך הטמעת היוזמה. משרד החינוך, הרשות המקומית ,סיסמה לכל תלמיד וכמובן הנהגת ההורים ובראשה הגב' עליזה קרקליס ומר אלון מוש ועד ההורים המרכזי בבית הספר שותפים מלאים בליווי התהליך ובעשייה הבית ספרית.
 
קישור לחוברת דיגיטאלית המסכמת את היוזמה, ובמה קישורים במציאות הרבודה
 
 
 

 תמונות מתחלפות מהביקור

 
Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
To link to a library that contains images and configure the web part, open the tool pane.