aשפרינצק - בית ספר 200
נווט למעלה
 
222.png
 
ביום ראשון, 24 בנובמבר בית ספר "שפרינצק" מקרית אתא בהנהלת הגב' לילך קופולוביץ אירח מכובדים רבים מהנהלת המיזם, נציגי ממשלה, נציגים מראשות העיר, מפקחים ואנשי חינוך שהת...