ממ"ד נעם - לוח צלצולים
נווט למעלה

 

לוח צלצולים:
8:00-9:00 תפילה ושיעור ראשון. 
9:00-10:00 שיעור שני וארוחת עשר.
10:00-10:20 הפסקה
10:20-11:00 שיעור שלישי
11:00-11:45 שיעור רביעי
11:45-11:55 הפסקה
11:55-12:40 שיעור חמישי
12:40-13:25 שיעור שישי
13:25-13:40 הפסקה
13:40-14:20 שיעור שביעי
14:20-15:00 שיעור שמיני.

 

בהצלחה רבה.