ממ"ד נעם - ירושלים -כיתה ד'2
נווט למעלה

כיתה ד.PNG

​​
שאלת חקר :

כיצד מאפייני השכונה הולמים את סוג האוכלוסיה,
את איפיון העיר ירושלים בכלליות
ואת התקופה שבה היא הוקמה?