ממ"ד נעם - יצאתם צדיקים
נווט למעלה
ישר כח למשקיענים 
בלמודים ובדרך ארץ.

בחודש תשרי 
זכו הצדיקים
רוחמה סקירה 
ואדיסו אסיהון,

בחודש חשון 
זכו אביאל הרר
וזהבה צגאו.

בחודש כסלו
זכה חיים מלול
על אחריות לימודית.
​​​​
 
 
 

 יצאתם צדיקים

 
Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
To link to a library that contains images and configure the web part, open the tool pane.