ירושלים - מכתבי הוקרה
נווט למעלה
מכתבי הוקרה.jpg

 

 

 מכתב מאריה מיכלוביץ- רפרנט מחוזי "אופק חדש"
 
כ"ט שבט תשע"א
03/02/2011
03859697
לכבוד
גב' לאה זהר
מנהלת ביה"ס "ירושלים"
קרית אתא
 
שלום לאה,
 
ברצוני להודות לך על תרומתך להצלחת יום הלמידה בנושא: "השיעור הפרטני כחלק משמעותי בשינוי הפדגוגי", שהתקיים בבית ספרך ביום שני, י"ט בשבט תשע"א, 24 בינואר 2011.
ביום למידה זה השתתפו נציגי האגף לחינוך יסודי במטה, נציגי הרשות המקומית, רפרנטים מחוזיים מרחבי הארץ, מפקחים, מנהלים, מדריכים וצוותי הוראה.
אין זו הפעם הראשוני שדרכינו נפגשות. נפגשנו לראשונה לפני שנתיים בביקור שערכתי יחד עם מר דני בר גיורא, יו"ר מטה היישום "אופק חדש". התרשמנו, התפעלנו והחלטנו להמשיך וללמוד קצת יותר.
ביום למידה הארצי פתחת את בית ספרך והדגמת באמצעות מורייך ותלמידייך דרך שונה ומעשית ליישום והטמעת "אופק חדש".
מעבר להיבטים הדידקטיים והפדגוגיים אשר בלטו לעין כל, התרשמתי מן הרוח הנושבת בבית ספרך, מתחושה של התנסויות חדשות ורעננות, מהסקרנות וההתלהבות של צוות בית ספרך.
אשמח להיות שותף גם בעתיד לחשיבה בכיוונים חדשים אשר יסייעו בקידום מורינו ותלמידינו במסגרת "אופק חדש".
 
מסרי נא את תודתי לצוות המורים, לצוות המנהלי ולכל אלה אשר סייעו להצלחתו של יום למידה זה.
ב ב ר כ ה,
 
אריה מיכלוביץ
רפרנט מחוזי – "אופק חדש"
העתק: גב' רחל מתוקי, מנהלת המחוז
ד"ר איציק תומר, המשנה למנכ"ל
גב' מיכל כהן, סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי
גב' זהבה שמש, מנהלת האגף לחינוך יסודי
גב' מלכה וידיסלבסקי, מפקחת וממונה על מינהל בית ספרי וסביבות למידה
מר יעקב טאוב, מנהל המחלקה לחינוך, קרית אתא
גב' נירה רוזנהיימר, מרכזת הפיקוח היסודי
דר' מירה לאוב, מפקחת בית הספר
 

 

 
 
מכתב תודה - מירה לאוב- מפקחת ביה"ס
 
מדינת ישראל
משרד החינוך
מחוז חיפה
כ"ג שבט תשע"א
‏28 ינואר 2011
לכבוד
גב' לאה זוהר – מנהלת
צוות המורים
בי"ס ירושלים
קריית אתא
 
 שלום רב,
הנדון: יום למידה- השעה הפרטנית הזדמנות לשיפור תהליכי הוראה – למידה
זכות גדולה לי להודות לכל אחת ואחת מכן באופן אישי, על חווית למידה נדירה שהענקתם לכל באי בית הספר ביום הלמידה המשותף.
פתחתם את דלתכם לרווחה והצגתם בפנינו דרכים לשיפור תהליכי הוראה – למידה והערכה ובכלל זה, דגמים ליצירת מארג משותף בין השעור במליאת הכיתה לבין השעה הפרטנית. כל זאת מתוך הבנה בחשיבות הרצף הלימודי בין שתי המסגרות ומתוך שאיפה להביא לצמצום הפערים הלימודיים – חברתיים של תלמידינו.
 
מערכת החינוך משופעת באנשים המפרסמים תורתם חדשות לבקרים, בבחינת דיבור לחוד ומעשה לחוד. צוות ביה"ס ירושלים בראשותך, לאה, צעד צעד אחד קדימה, בבחינת "נשמע ונעשה".
בדרככם הפדגוגית ובמסירותכם הרבה אתם מוכיחים הלכה למעשה כי לא מוותרים על אף תלמיד ולא מוותרים לאף תלמיד.
תודה מקרב לב על הפתיחות, המקצועיות, על ההתארגנות המהירה ועל האירוח המהנה.
 
בכבוד רב
דר' מירה לאוב
מפקחת כוללת
העתקים: מר יעקב פרץ ראש העיר קריית אתא
גב' רחל מתוקי מנהלת המחוז
גב' מלכה ודיסלבסקי המינהל הפדגוגי
גב' נירה רוזנהיימר מרכזת הפיקוח היסודי
מר יעקב טאוב מנהל מחלקת החינוך קרית אתא
מר אריה מכאלוביץ רפרנט מחוזי לאופק חדש