דפים - כל המסמכים
  
  
  
  
  
  
  
connectus.aspx
  
04/09/2016 17:57ללא מידע נוכחותלנא נקארה
חשבון מערכתדף Web Part ריק
hazon.aspx
  
24/07/2014 14:43ללא מידע נוכחותהילה דותן עמר
ללא מידע נוכחותהילה דותן עמרדף בסיסי
home-page.aspx
  
15/03/2020 22:43ללא מידע נוכחותאורית מוגילבסקי
/school/school/_catalogs/masterpage/SchoolHomePage.aspx
missionPage2.aspx
  
19/08/2013 14:41ללא מידע נוכחותחן חזן
ללא מידע נוכחותחן חזןגוף בלבד
takanon.aspx
  
24/07/2014 14:42ללא מידע נוכחותהילה דותן עמר
ללא מידע נוכחותהילה דותן עמרדף בסיסי
tfasim.aspx
  
24/07/2014 14:40ללא מידע נוכחותהילה דותן עמר
ללא מידע נוכחותהילה דותן עמרדף בסיסי
בחירות-תשעז.aspx
  
11/11/2016 08:30ללא מידע נוכחותלנא נקארה
ללא מידע נוכחותלנא נקארהדף בסיסי
בית הספר של החופש הגדול.aspx
הוצא אל: סימונה ברנזוןבית הספר של החופש הגדול.aspx
הוצא אל: סימונה ברנזון
  
02/07/2017 22:11ללא מידע נוכחותניסן דניאלסללא מידע נוכחותסימונה ברנזוןללא מידע נוכחותאנה קובובסקידף בסיסי
בעלי-תפקידים-בבית-הספר.aspx
  
06/01/2019 19:38ללא מידע נוכחותסימונה ברנזון
ללא מידע נוכחותאנה קובובסקידף בסיסי
הורים-פעילים-תשעט.aspx
  
04/11/2018 19:12ללא מידע נוכחותאריאל שגיא
ללא מידע נוכחותאנה קובובסקידף בסיסי
המועצה הירוקה.aspx
  
13/03/2019 19:07ללא מידע נוכחותסימונה ברנזון
ללא מידע נוכחותניסן דניאלסדף בסיסי
משלנו.aspx
  
11/12/2014 21:25ללא מידע נוכחותאנה קובובסקי
ללא מידע נוכחותאנה קובובסקידף בסיסי
ערך חודש טבת- ניהול קונפליקטים.aspx
  
31/12/2014 00:31ללא מידע נוכחותליטל זוהר
ללא מידע נוכחותאנה קובובסקידף בסיסי
פעילויות-מתוקשבות.aspx
  
02/01/2019 20:48ללא מידע נוכחותמרינה קליאנברג
ללא מידע נוכחותאביעד ייביןגוף בלבד
שעת-העשרה.aspx
  
23/12/2015 13:07ללא מידע נוכחותאשרת זיו ציון
ללא מידע נוכחותאנה קובובסקידף בסיסי
תיק תוכניות לימודים.aspx
  
27/10/2017 21:02ללא מידע נוכחותניסן דניאלס
ללא מידע נוכחותניסן דניאלסדף בסיסי