בית ספר הצבי - hazon
נווט למעלה

 בית ספר "הצבי ישראל" צועד לעתי"ד

​   ערכים       תרבות       ידע        דרך-ארץ

אבני היסוד בתפיסת עולמו של הצוות החינוכי מעמידות את ביה"ס "הצבי ישראל" כבית המטפח את היחיד, צרכיו וכישוריו.

 

 ביה"ס "הצבי ישראל", משלב את פעולת החינוך לערכים ולרכישת ידע בשלושה היבטים: חברתי, רגשי וקוגניטיבי.

 

אנו מאמינים כי למידה פורייה מצריכה, שילוב בין חייו האישיים – חברתיים של התלמיד לבין לימודיו.