בית ספר הצבי - תקנון
נווט למעלה
​​​​​​​​​​​​​​

תקנון בית הספר לשנה"ל  תשע"ט

יש להתנהג באופן מכבד כלפי כל באי בית הספר, הצוות החינוכי ועובדיו בשטח בית הספר.

על התלמידים למלא אחר הוראות הצוות החינוכי לפי הכללים הבאים הנהוגים בבית הספר "הצבי ישראל".

התנהגויות מצופות

דרכי אכיפה עפ"י מדרג

נוכחות ועמידה בזמנים

יש להגיע לבית הספר בזמן (החל מ07:45).

נקפיד להיכנס לשיעור מיד בתום ההפסקה.

תלמיד המאחר יתקבל לכיתה לאחר רישום ומעקב המורה.

 

1. תיעוד ומעקב ביומן הכיתה ע"י המורה.

     2. יידוע המנהלת ומכתב יידוע להורים (לאחר 3 פעמים).

3 זימון הורים/ביקור בית ע"י המחנכת.

4. דיווח לרווחה- מילוי דו"ח קב"ס. 

תלבושת אחידה/ הופעה הולמת

יש להגיע לבית הספר בתלבושת אחידה בימים א'-ה'.

יש להגיע עם חולצה/עליונית/מיזע (סווטשרט) בצבע חלק עם סמל בית הספר במהלך כל יום הלימודים.

בחורף יש להגיע עם עליונית עם סמל בית הספר. אין להגיע בגופיה / חולצת  בטן (אין לשבת במעיל/בכובע בכיתה). מכנסיים בגובה חצי ירך /ארוכים בצבע  אחיד (ללא הדפסבלבד. אין להגיע במכנסונים/בג'ינס קרעים/כפכפים.

תלבושת ספורט: חולצה עם סמל ביה"ס , מכנסי ספורט/טייץ בצבע חלק ונעלי ספורט.

שיער ארוך מגובה הכתף- יש לאסוף (אין לבוא בשיער פזור). 

אין להגיע בשיער צבוע/מגולח/בתספורת שאינה הולמת.

​יש להגיע  בעגילים צמודי אוזניים בלבד ( כל פירסינג אסור בהחלט).

אין להגיע עם לק

ביום ו' ניתן להגיע בתלבושת חופשית ויש לשמור על הופעה מכבדת (ללא חולצת בטן/גופיות/ג'ינס קרעים/כפכפים)

בטקסים - יש להגיע בחולצות לבנות עם סמל בית הספר.


1. שיחת הבהרה ( מורה תלמיד ) ותיעוד.

2. יידוע ההורים .

3. זימון הורים לשיחה בבית הספר.

4. הורדת ציון בתעודה.

 

היעדרויות

יש להיות נוכחים במהלך כל השיעורים ולא לעזוב את שטח בית הספר ללא קבלת אישור.

יציאה משטח בית הספר במהלך הלימודים תיעשה בליווי מבוגר ובתיאום עם המורה/מנהלת בית הספר.

בכל היעדרות מפעילות בית ספרית על ההורים ליידע מראש את המורה/מחנכת.

תלמיד נעדר יציג אישור מחלה על ימי היעדרותו עם חזרתו ללימודים

(אשור מהורים עד 3 ימים/מרופא מ-  3 ימים ומעלה).

 

1. תיעוד ביומן הכיתה.

2. תלמיד שיגיע ללא אישור יורחק מהשיעור

לכיתה  מקבילה.

3. יידוע המנהלת במקרי היעדרות חריגים

(4 ימים ומעלה) ו/או אשפוז.

4. זימון הורים/ביקור בית ע"י המחנכת.

5. ביקור בית ע"י מחנכת הכיתה (בתקופת היעדרות ארוכה).

6. דיווח לרווחה- מילוי דו"ח קב"ס.

כללים לשמירה על מהלך תקין של שיעור


השתתפות בשיחה ובדיון ברשות המורה ובאופן מכבד  כלפי כל אחד.

 יש לקבל את פני המורה בכיתה בעמידה במקום.

יש להביא ארוחת בוקר-כריך ופרי/ירק עם מפית  (אין להביא חטיפים/ממתקים).  אין לאכול, לשתות או ללעוס מסטיק במהלך השיעור.

יציאה מהכיתה באישור המורה בלבד וענידת תג.

יציאה להתפנות רק בזמן הצלצול שבין שני שיעורים מחוברים (או ע"י הצגת אישור מיוחד).

יש להגיע מוכנים לשיעור עם הציוד הנדרש.

בשיעורים יש להקפיד על הקשבה, למידה ומילוי המטלות/איכות שיעורי הבית/מבחנים.

נקפיד על כל התקנות וההנחיות הנוגעות לטוהר הבחינות.

תלמיד אשר נעדר (מסיבות רפואיות) ביום מבחן, ייבחן עם חזרתו לספסל הלימודים (מועד אשר ייבחר ע"י צוות המורות המלמד בכיתה) .

 

1. פנית המורה לתלמיד המפריע להפסקת ההפרעה

2. אזהרה בע"פ.

3. יידוע המנהלת.

4. שיחת הבהרה ותיעוד.

5. מניעת הפסקה והשלמת שיעורים / משימות

ע"ח זמן ההפסקה (ביידוע המנהלת)

6. במקרים חוזרים התלמיד ישלים את שיעוריו ע"ח הפסקה או בכיתה המקבילה/ בסוף יום הלימודים (ביידוע הורים).

7.   זימון הורים (לאחר 3 פעמים שבהם ההתנהגותחוזרת על עצמה).

8. הורדת ציון בסעיף - הקשבה והשתתפות/שיעורי בית/ הבאת ציוד.

טקסים ופעילויות בית ספריות

ההשתתפות בטקסים ובפעילויות פנים וחוץ בית-ספריות היא חובה.

יש להגיע בחולצות לבנות עם סמל ביה"ס

יש להקפיד על הנוכחות וכללי ההתנהגות לאורך כל הפעילות.


1. שיחת הבהרה  (מורה תלמיד) ותיעוד.

2. התלמיד יחויב במטלה/משימה חינוכית .

3. יידוע ההורים.

4. זימון הורים לשיחה עם המחנכת.

שימוש בטכנולוגיה אישית בביה"ס

(טלפונים ניידים, מצלמות ו/או כל מכשיר טכנולוגי אחר)

השימוש בטכנולוגיה אישית בבית הספר אסור בהחלט.

המכשירים ייאספו בתחילת השיעור הראשון ויחולקו בחזרה בתום יום הלימודים (המכשירים שמורים בקופסה בארון המורה בכיתה).

מומלץ לא להביא כלל מכשירים ניידים  לבית הספר – אין ביה"ס אחראי על אובדן/נזק למכשיר.

הצילום באמצעות הטלפון הנייד אסור בהחלט.

הנהלת בית הספר רשאית לאסור הבאת מכשירים ניידים לבית הספר או להגביל  את השימוש בהם בהתאם להחלטות הצוות.


1. שיחת הבהרה (מורה תלמיד)ותיעוד.

2. מכשיר אשר יופעל במהלך שעות הלימוד

   יילקח  ויוחזר להורים בתיאום עם מנהלת בית הספר.

3. יידוע הורים.

4. זימון הורים לשיחה עם המחנכת.

 

 

 

 

 

​​שמירה וכבוד לגופי וצנעת הפרט

בית הספר מגנה כל אלימות לסוגיה.

יש לנהוג ביחס מכבד לכל אדם בין כתלי בית הספר.

(בין מורה לתלמיד/ה ובין תלמיד/ה לתלמיד/ה)

אפס סובלנות לאלימות בבית ספרנו!

התנהגויות סיכון: אלימות

מילולית (עלבון,הצקה,השפלה,הטרדה וכו')

התנהגויות סיכון: אלימות פיסית (משחקים אלימים, דחיפה, נגיעה הפוגעת בפרטיות, הכאות וכו')

התנהגויות סיכון: חפצים- אסור להביא לבית הספר צעצועים /משחקים מסוכנים.

אין להשתמש בציוד האישי בצורה מסכנת.

חל איסור חמור על שימוש בחומרים הפוגעים  (אלכוהול/עישון/תרופות ) בבריאות התלמיד ובחברו.


   1.הפסקת האירוע ותיעוד המקרה.

2. יידוע המנהלת.

3.שיחת הבהרה(מורה ותלמידים) והתנצלות בפני התלמיד הנפגע בע"פ/בכתב .

4. יידוע ההורים של כל התלמידים המעורבים

(פוגע/נפגע).

5.       תיעוד בטופס- "אני אחראי על מעשי" ע"י

התלמיד ובתיק תלמיד ע"י המורה.

6. זימון הורים לשיחה עם המורה/מחנכת/המנהלת.

7. הרחקה מהלימודים ומתן מטלה/עבודה

חינוכית.

8. ביטוי בתעודה-הורדת ציון/הערה בסעיף התנהגות.

9. כינוס ועדה פדגוגית ובנית תוכנית התערבות טיפולית לפרט/כיתה ע"י הצוות החינוכי.

שמירה על הסביבה ועל חזות ביה"ס

נשמור על סביבת לימודים  נקייה ומסודרת במהלך כל הפעילויות של  בית הספר ונטפח את חזותו.

יש לשמור על רכוש בית הספר ועל סביבתו.

נקפיד להשליך פסולת רק בפחי אשפה!

 

1. שיחת הבהרה (מורה תלמיד) ותיעוד.

2.  יידוע ההורים.

3. זימון הורים לשיחה עם המחנכת.

4.  התלמיד יחויב עבור תיקון הנזק ובנוסף

יחויב במטלה/משימה חינוכית.

יחסי גומלין בין ביה"ס להורים

כניסת מבוגרים אל שטח בית הספר בשעות יום הלימודים תאושר רק ע"י הזמנת ההורה מראש-  (ע"י הצוות החינוכי) שתועדה ביומן השומר.

בית הספר קורא להורים לשיתוף פעולה כדי לקדם את ביטחון התלמידים בבית הספר ומחוצה לו.

​​ פנייה למנהלת בית הספר לפי נוהל פנייה בצינורות המקובלים.

1. הורה אשר הוזמן לבית הספר במהלך היום יחכה
   לאיש הצוות בשער- עד שיבוא ללוותו. 

2. תיעוד אצל השומר.

 

1. יש לפנות על פי מדרג בטרם פנייה למנהלת בית הספר (מורה מקצועית /מחנכת / מנהלת).
2. פנייה למנהלת בתאום מראש ( דרך המזכירות
). 


​