בית ספר הצבי - לוח צילצולים
נווט למעלה
​​

זמני שיעורים והפסקות

שיעור ראשון

8:00-8:50

שיעור שני

8:50-9:40

הפסקת אוכל

9:40-9:55

הפסקה

9:55-10:10

שיעור שלישי

10:10-10:55

שיעור רביעי

10:55-11:40

הפסקה

11:40-11:55

שיעור חמישי

11:55-12:40

שיעור שישי

12:40-13:25

הפסקה

13:25-13:30

שיעור שביעי

13:30-14:15

שיעור שמיני

14:15-15:00