בית ספר גורדון - takanon
נווט למעלה
 
תקנון דיגיטלי זה מביא לידיעתכם את הסדרים והנהלים הקיימים בבית ספרנו.
אמנה זו חוברה מתוך אמונה המושתתת על חזון וערכים, שיישומה יתרום למערכת יחסים טובה, ברורה, תקינה ונעימה יותר לחיים המשותפים בבית הספר, תוך הבנה והתחשבות בצרכים השונים של התלמידים, המורים, ההנהלה וההורים.
יישום התקנון יתרום לסביבה לימודית איכותית, אווירה של כבוד ואמון הדדי.
התקנון מבוסס על חוזר מנכ"ל.
לחצו על הספר הדיגיטלי כדי להגדילו, קראו את התקנון וחתמו:
 
קראתי את התקנון ואני מתחייב לנהוג על פי הכתוב בו.