נווט למעלה
ירושלים בראי הילדים
שכבת ו' יצאה לטיול בירושלים.
תלמידי כיתה ו'1 יצרו דגמים המציגים את האתרים המוכרים של העיר
הדגמים הם תוצר של עבודה קבוצתית המבוססים על בחירה וחיבור לחוויה אותה עברו הילדים.
 
Access is denied. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
To link to a library that contains images and configure the web part, open the tool pane.