בית ספר גורדון - תולדות בית הספר
נווט למעלה
 
אלה תולדות בית ספרנו (ציוני דרך)
 
 
ביה"ס גורדון נוסד כבי"ס לילדי עובדים בכפר אתא.
ביה"ס נוסד בשנת 1941 (תש"א), כ-16 שנה לאחר שראשוני התושבים הגיעו לכפר אתא והניחו את היסוד לישוב העברי הראשון בעמק זבולון (ינואר 1925).
בנין מתאים לביה"ס לא היה בנמצא וביה"ס שוכן בבניין לא מתאים, ב"בית צינובר"
וחדרי מגורים הפכו לכיתות לימוד. בשיכון "זמני" זה בילו הילדים במשך 6 שנים בתנאים קשים .
ב-1947 (תש"ז) עבר ביה"ס למבנה חדש שהקימה המועצה בשביל בית הספר בכפר.
מספר הכיתות הגיע ל-7 (א'-ז') ומספר התלמידים ל-121.
באין ברירה, הוקמו בשלושה חדרים מחיצות עץ וכך נוספו עוד 3 חדרים בבניין: 2 חדרי כיתות וחדר אח למורים ולאחות. נערכה מגבית מההורים ונרכשו מכשירים וכלים ראשונים להתעמלות, למלאכה ולחקלאות.
יחד עם הישוב כולו גדלה האוכלוסייה בכפר –אתא וכשמספר הילדים גדל וביה"ס לא יכל יותר להכילם נשכר בית בשכון הבלקונים והונחו היסודות לביה"ס חדש. אז נקרא בית הספר "בית חנוך א' " וביה"ס ששכן בבלקונים "בית חינוך ב' ".
ב- 1950- מנה ביה"ס 211 תלמידים ו-9 כיתות.
נבנה אגף נוסף לבניין ובו 2 חדרי לימוד וחדר קטן לאחות. התוספת לא הדביקה את הצרכים והלימודים נערכו בשתי משמרות.
ב-1951 תשי"א הוקמה מעברה גדולה בדרך לשפרעם ובמשך השנה נוספו 185 תלמידים חדשים מן המעברה ו-6 כיתות חדשות. מחוסר מקום ובגלל המרחק מהמעברה הועברו הכתות החדשות לצריפים של הסוכנות היהודית שהוקמו במעברה ונפתח סניף של ביה"ס שהופרד מביה"ס. המוסד החדש נקרא "בית חינוך ג'". ב- 1955 נבנה בניין חדש לביה"ס בשיכון עמידר, "בית חינוך ב'" ו"בית חינוך ג'" התמזגו והיו לביה"ס אחד שנקרא ביה"ס ע"ש "לוחמי הגטאות" וממנו הסתעף אח"כ בית ספר "עצמאות")
בעקבות גודל האוכלוסייה בביה"ס הוספו נדבכים חדשים לבניין אך הבניה לא הדביקה את קצב הגידול של ביה"ס וכדי לבטל את המשמרת היה הכרח להמשיך בבניה.
ב-1953 תשי"ג הושלמה בנית הקומה השנייה ומספר התלמידים הגיעו ל-453 ב-12 כיתות.
עם ביטול הזרמים בחינוך הוחלט לקרוא לבית הספר ע"ש "א"ד גורדון".
אהבת הטבע והעבודה קדושת האדם והאידיאל של עם- אדם שמשו נימוק עקרי להחלטה לקרוא את ביה"ס על שמו.
זרם העלייה לא פסק, הישוב בכפר אתא גדל מ-2000 נפש ב- 1944-5 עד 17000 ב-1960 ומספר התלמידים בבתי הספר הממלכתיים עלה מ-18 ב-1945 ל-1718 ב-1960 כשבית הספר גורדון קלט את מרבית התלמידים החדשים.
ב- 1960 מנה ביה"ס 20 כיתות ו-840 תלמידים. הצפיפות הממוצעת הייתה מן הגבוה בארץ והיו כתות בהן היו מעל 45 תלמידים ואף היו כתות שבהן למדו מעל 50 תלמידים.
ב- 1959 תשי"ט ביה"ס "יבנה" שחלק חדר משותפת עם ביה"ס גורדון וצפיפותו הייתה רבה, עבר לבניין חדש וביה"ס "גורדון" קיבל את המבנה של ביה"ס "יבנה".
הצפיפות עדיין הייתה גדולה. נעשתה חלוקה מחודשת של ביה"ס לפי אזורים חדשים והועברו 128 תלמידים מכתות א'-ז' לביה"ס חדש, תלמידים אלו היוו את היסוד לביה"ס ע"ש פינסקר.