נווט למעלה
תוכנית פיתוח מצויינות ויצירתיות 
 
1152.jpg

בכל ילד טמון פוטנציאל לימודי ויצירתי הניתן לפיתוח וטיפוח.
בבית הספר גורדון מתקיימים שעורי העשרה ומצוינות במקצועות מגוונים.
מטרת תוכנית זו היא לטפח מצוינות ויצירתיות בקרב התלמידים אשר קיימת בהם המוטיבציה והמסוגלות לכך ובכך למצות את הפוטנציאל הגלום בהם.
 
השיעורים הם שיעורי רשות המתקיימים בסוף שעות הלימודים ובהם משתתפים תלמידי ד'– ו'.
בחלק מהמקצועות על התלמיד לעמוד בקריטריונים שונים לצורך קבלה.
תפיסתנו בתוכנית זו באה בהלימה למטרות משרד החינוך בנושא פיתוח מצוינות, יצירתיות ופוטנציאל התלמידים.
מבין מטרות משרד החינו ך: "...לחתור לקידום מצוינות ... לפתח את אישיות הילד והילדה, את יצירתיותם ואת כישרונותיהם השונים ... לאפשר להם להתפתח על פי דרכם.."
מטרתנו היא מתן ריבוי אפשרויות ומגוון רחב של שדות התנסות ובחירה שתוביל את תלמידנו לפיתוח הפוטנציאל ומתוך כך למצוינותם האישית.
אנו בבית ספר גורדון מבקשים לתת מענה לצד הרגשי והיצירתי של הילד הבא לידי ביטוי בשירה, במשחק, בריקוד, בספורט ועוד ...
העיסוק באומנות מפתח את היצירתיות והדמיון, את כושר הביטוי, הבטחון והמשמעת העצמית.
ברצוננו לאפשר לתלמידים להגשים את עצמם ולממש כישוריהם.
אנו רוצים להעצים את יכולותיהם של מספר רב ככל האפשר של התלמידים ולאפשר לתלמידים בעלי חוזקות שונות לפתח את כישרונותיהם ולגלות דרכים למימוש עצמי.