חינוך ליצירתיות ובאמצעותה - מיוון לישראל
מסע מיוון לישראל
אני מתחבר לנושא באופן חווייתי ורלוונטי​​

111.png
  חץ 3.pngמיינדומו.PNG
נכין מפת חשיבה על המושג "יוון העתיקה" באתר מיינדומו:
נערוך סיעור מוחין, נרחיב לתתי-מושגים, נוסיף סמלים וסרטוני יוטיוב, נקשר בין מושגים
ונתכנן את סדר הצגת המפה מהמושג יוון העתיקה עד לנושא הנבחר.​

בחירת נושא.
הרשמה לאתר WIX


אני חושב יצירתי​

222.png

בחרו היגד והשלימו אותו

אילו הייתי חי ביוון העתיקה...
אני מדמיין שאני מסתמס עם חבר שחי ביוון העתיקה...
הייתי משנה את...
זה דומה ל...
זה יכול להועיל לי ב...
אני מדמיין שאני חי ביוון העתיקה...
אני מדמיין שפגשתי חבר שחי ביוון העתיקה...
זה הפוך מ...

זה מתקשר בעיני ל...

היכנסו למצגת השיתופית ו'2​ וכתבו בה את רעיונותיכם.

אני מבין, חוקר, מגלה ולומד עם עמיתים​
333.png
  חץ 3.png
חוקרים את הנושא הנבחר. 
מעשירים את אתר ה WIX 
כיצד הנושא שבחרת בא לידי ביטוי בישראל היום?

אני משתף בידע, בוחר מצרפים, פותר בעיות ומיישם​

444.pngאני מעריך, ממציא, יוצר ומפיץ ידע​

555.png

מפרסמים את אתר ה WIX באתר ביה"ס