כתבות לעיתון בית ספר - כל המסמכים
  
  
  
  
IMG_20160508_124733.jpg
  
08/06/2016 20:10ללא מידע נוכחותנטלי קלקובקין
IMG_20160508_130212.jpg
  
08/06/2016 20:13ללא מידע נוכחותנטלי קלקובקין
IMG_20160508_132439.jpg
  
08/06/2016 20:14ללא מידע נוכחותנטלי קלקובקין
IMG_20160511_095027.jpg
  
08/06/2016 20:15ללא מידע נוכחותנטלי קלקובקין
IMG_20160511_095058.jpg
  
08/06/2016 20:16ללא מידע נוכחותנטלי קלקובקין
IMG_20160511_095109.jpg
  
08/06/2016 20:18ללא מידע נוכחותנטלי קלקובקין
IMG_20160511_095122.jpg
  
08/06/2016 20:15ללא מידע נוכחותנטלי קלקובקין
שיר לעיתון בית הספר.docx
  
08/01/2016 14:09ללא מידע נוכחותיוסי עבדה