jerusalem - HOMEPAGE
נווט למעלה
כניסה
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​
מעורב ירושלים.png 

פרויקט "מעורב ירושלמי" הינו בשיתוף פעולה עם תכנית מקום של המדרשה באורנים. המשתתפים בפרויקט הינם תלמידי כיתות ד' מכלל בתי הספר היסודיים בקרית אתא​.​


​​

​​