אגף החינוך קריית אתא - elementary_school
נווט למעלה
כניסה

yesodi

גבעת רם

סקטור: ממלכתי

מנהלת: איריס הראל

מפקח: הדס רבינוביץ

טלפון: 04-8480905

כתובת: אלמוגן

לאתר בית הספר

גבעת טל

סקטור: ממלכתי

מנהלת: יעל כץ

מפקח: הדס רבינוביץ

טלפון: 04-8481058

כתובת: שאגל 2

לאתר בית הספר

גורדון

סקטור: ממלכתי

מנהלת: ליאורה בנארי

מפקח: הדס רבינוביץ

טלפון: 04-8442383

כתובת: ברנר 2

לאתר בית הספר

גיבורי עציון

סקטור: ממ"ד

מנהלת: חדוה זילברברג

מפקח: רון חיים פכטר

טלפון: 04-8436358 ​

כתובת: מימון 1

לאתר בית הספר

הצבי ישראל

סקטור: ממלכתי

מנהלת: עליזה פישלר

מפקח: הדס רבינוביץ

טלפון: 04-8443269

כתובת: רמז 14

לאתר בית הספר

יבנה

סקטור: ממ"ד

מנהלת: ציונה בן שמעון

מפקח: רון חיים פכטר

טלפון: 04-8442387

כתובת: קרית אתא 32

לאתר בית הספר

ירושלים

סקטור: ממלכתי

מנהלת: לאה זהר

מפקח: הדס רבינוביץ

טלפון: 04-8456588

כתובת: רופין 10

לאתר בית הספר

פינסקר

סקטור: ממלכתי

מנהל: אורנה אשרם

מפקח: הדס רבינוביץ

טלפון: 04-8449948

כתובת: קרית אתא ת.ד. 146

לאתר בית הספר

נעם

סקטור: ממ"ד

מנהלת: רחל איטח

מפקח: רון חיים פכטר

טלפון: 04-8437061

כתובת: קארו יוסף 5

לאתר בית הספר

שפרינצק

סקטור: ממלכתי

מנהלת: לילך קופולוביץ

מפקח: הדס רבינוביץ

טלפון: 04-8447303

כתובת: קלאוזנר

לאתר בית הספר

  בתי ספר יסודיים קריית אתא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אגף החינוך קריית אתא, בית ספר גבעת רם, בית ספר גבעת טל, בית ספר גורדון, בית ספר גיבורי עציון, בית ספר הצבי ישראל, בית ספר יבנה, בית ספר ירושלים, בית ספר פינסקר, בית ספר נעם, בית ספר שפרינצק